Translate

12.03.2013.

Lepote prirode Srbije
Da li ste nekad razmišljali o tome da provedete odmor na putevima prirode Srbije? Da ima šta da se vidi, ima...
Priroda Srbije se odlikuje velikom raznovrsnošću biljnog i životinjskog sveta. Na teritoriji današnje Srbije, prvo područje stavljeno pod zaštitu bilo je Obedska bara i to 1874. god. Trenutno, površina zaštićenih područja iznosi 5,91 % teritorije, a prostornim planom RS predvidjeno je da do 2015. bude pod zaštitom oko 10% teritorije države.
Pod zaštitom je 463 prirodna dobra:
  • 5 nacionalnih parkova
  • 16 parkova prirode
  • 16 predela izuzetnih odlika
  • 67 prirodnih rezervata
  • 1 zaštićeno stanište
  • 42 područja od kulturnog i istorijskog značaja
  • 317 spomenika prirode
Osim ovih prirodnih dobara, pod zaštitom države nalazi se i 1760 strogo zaštićenih i 868 zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.
Djavolja varoš


Kanjon Zamna


Kovačevića pećina


Mojsinje, crkva


Goč


Ozren


Pešter


Rtanj


Zlatibor


Taorska vrela


Brzansko moravište


Parkovi prirode su područja sa hidrološkim, geološkim, geomorfološkim posebnostima ili sa retkom florom i faunom. Tako su poznati  "Golija", "Kučajske planine", "Sićevaćka klisura", "Stara planina", "Palić", "Zlatibor", "Šargan-Mokra Gora"i Drvengrad, "Zobnatica". Odlikuje ih retka i ugrožena flora i fauna.


"Golija" je  smeštena na obroncima istoimene planine, reke Moravica i Studenica.Pitoma planina sa vrhom Jankov kamen sa koga puca pogled. Tu je manastir Studenica, do koje se stiže tkzv. putem "Dolina vekova" gde je nekada bilo jezgro srpske srenjovekovne države Raške,u blizini joj je crkva Pridvorica za koju legenda kaže da je podigao sluga Stefana Nemanje u isto vreme kad je on završavao Studenicu oko 1195god. U Bogorodičnoj crkvi, čija je i zadužbina, sahranjen je rodonačelnik dinastije Nemanjića i utemeljivač Raške, ali kao monah sa ženom monahinjom Anastasijom i sinovima Vukanom i Stefanom Prvovenčanim. U podnožju Golije i Javora nalazi se crkva Sv. Arhangila Gavrila. Manastir Sopoćani, sa freskama vizantijskog perioda XIII veka. Manastir Gradac na zaravni iznad Gradačke reke. Zadužbina je Jelene Anžujske i smatra se da je završen krajem XIII veka. Tu je i manastir Djurdjevi stupovi koji je podigao Stefan Nemanja u XII veku. Tu su ugrožene vrste sivi vuk, jež, puh, lasica, rovčica i mrki medved. Zbog 95 vsta ptica ulazi u jedan od evropskih ornitoloških centara. Od vrsta čiji je lov dozvoljen tu su srna, divlja svinja i zec.

Kraj koji prate legende. "Kučajske planine, koje su se smestile izmedju reka Resave, Zlotske reke i Crnog Timoka; kraškog reljefa sa ponornicama Dubašnica, Žljebura i Lazarev kanjon, sa svojim jamama i pećinama, Lazareva, Ravanička, Bogovinska. Bogata flora: hrast, cer, bukva, jela, jasen, orah, leska, crni bor, tisa. Na visini 1100 m izvire reka Resava u čijem gornjem toku je prašuma tj. rezervat Vinatovača u kome poslednjih 350 godina nije posečeno nijedno stablo. Nekada se područje zvalo Resavska sveta gora jer je tu nekad bilo 12 manastira, zadužbina despota Stefana Lazarevića. Danas još postoje manastiri Manasija, Sisojevac i Ravanica.

U istočnoj Srbiji izmedju Svrljiških planina i Suve planine, smestio se usek o d17,5 km, nazvan"Sićevaćka klisura" . Deo je kanjona Nišave, a od Niša je 14 km. Najatraktivniji deo je Gradištanski kanjon dug 7 km.čije litice su poslednje mesto gde se gnezdi suri orao.Kraški reljef sa puno vrtača, jama, pećina. Na tom području ima i manastira: Sveta Petka, Sveta Bogorodica, crkve:Svetog proroka Ilije, ostaci rimskog puta "Via militaris". Priroda nudi velike mogućnosti za podizanje adrenalina putem raftinga, paraglajdinga, vožnja kajaka na brzim vodama, alpinizam, lov, ribolov. U dve pećine Velika i Mala Balanica, pronadjeni su  ostaci neandertalskog staništa. Otkriveno je više hiljada alatki pračoveka, ali i vilica hominida, vrste koja je živela pre neandertalca. Podaci ukazuju da lokalitet spada medju najstarija nalazišta hominida u Evropi.

Stara planina je u istočnoj Srbiji i čini prirodnu granicu sa Bugarskom.Najviši vrh je Midžor nadmorske visine 2170 m. Jedinstven eko sistem, ima preko 1190 biljnih vrsta , ispresecan planinskim tokovima, najznačajniji dolina potoka Bigar, Midžor, Babin zub, izvor Jelovičko vrelo, klisure reka Jerme, Gradašničke reke... Izuzetan životinjski svet. Ima 116 vrsta leptira, gde su 22 novoutvrdjeni, 6 relikti, 30 vrsta sisara, 203 vrste ptica


Нема коментара:

Постави коментар