Translate

12.01.2013.

Alternativna medicina

Alternativa, kao izbor i pandan konvencionalnoj medicini. Alternativna medicina je primena terapija u cilju prevencije i lečenja, kao i proizvoda koji se razlikuju od onih zvanične zapadne medicine, koja iste uglavnom osporava. Za razliku od Istoka gde se neke primenjuju hiljadama godina, na Zapadu, značaj dobijaju u 20 veku.
Na primer, ayurveda - drevna indijska nauka o zdravlju i životu - je najstarija medicina na svetu..Ayurveda je tradicionalna medicina Indije,stara 5 000 god.Podrazumeva uspostavljanje balansa u organizmu uz pomoć dijete, načina života,vežbanja,čišćenja organizma,zdravlja uma,tela i duha. Kao i kineska tradicionalna medicina,Ayurveda je potpun medicinski sistem,podrazumevajući pod tim teorijski deo o zdravlju i bolestima kao i metode prevencije i lečenja bolesti.
Ayurvedska medicina je pružila efikasno lečenje mnogih bolesti. Ona se još uvek primenjuje u Indiji, a postala je popularna i na Zapadu.
U Severnoj Americi, narodni iscelitelji -vračevi su koristili filozofiju i religiju da bi pružili pacijentu lečenje. Iscelitelji bi uzeli u obzir kompletnu sliku – emocionalnu, fizičku i duhovnu – pre lečenja bolesne osobe.
Koncept alternativne medicine je puno dublji od uzimanja lekova.
Dok se u zapadnoj medicini, sve više se govori o holističkom principu u lečenju,uprkos konvencionalnoj medicini koja se  strogo usmerava samo na fizički problem, alternativna medicina uzima u obzir kompletno stanje čovjeka, uključujući fizički, emocionalni i duhovni aspekt. alternativna medicina taj princip podrazumeva. Termin je skovao Jun Smuts (1870-1950) u knjizi "Holizam i evolucija", koja je izašla 1926. u Londonu. Holizam je teorija po kojoj je celina(holos-ceo na grčkom)više nego zbir njegovih sastavnih delova. Svoju tezu je dokazivao kroz Ajnštajnovu teoriju relativiteta i Darvinovu teoriju evolucije. Smatrao je da fizička stvarnost i priroda imaju težnju ka sve složenijim celinama. Stvaranje celine ili holizam, koja se ispoljava u celinama sastavljenim od delova, uočava se na svim stadijumima svega postojećeg. Sa razvojem informatike i ekologije u XX veku, holizam dobija sve veći značaj i primenu. Kada je o lečenju reč, dakle posmatra se osoba u celini i deluje se na telo, duh i um.Нема коментара:

Постави коментар